South Dakota

South Dakota 5-Day Forecasts

Sun
Night
Mon
Nov 24
Tue
Nov 25
Wed
Nov 26
Thu
Nov 27
Fri
Nov 28
Night Day Night Day Night Day Night Day Night Day Night
0-1" 2-4" 0-1" 1-2" 0-1" 0-1" 1-2" 0" 0" 0" 0-1"
0-1" 2-4" 0-1" 1-2" 0-1" 0-1" 1-2" 0" 0" 0" 0-1"